ה פ ג נ ה 30.10, 10:00

מטה המאבק הסטודנטיאלי קורא לקהילה האקדמית להצטרף להפגנה שתיערך ביום שלישי, 30.10 בשעה 10:00 מול המל"ג, ברח' ז'בוטינסקי 43 בירושלים (ליד מכון ון ליר). בואו להפגין עמנו בזמן ישיבת ועדת המשנה של המל"ג שבה ידון עניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל!

ה פ ג נ ה 30.10, 10:00

מטה המאבק הסטודנטיאלי קורא לקהילה האקדמית להצטרף להפגנה שתיערך ביום שלישי, 30.10 בשעה 10:00 מול המל"ג, ברח' ז'בוטינסקי 43 בירושלים (ליד מכון ון ליר). בואו להפגין עמנו בזמן ישיבת ועדת המשנה של המל"ג שבה ידון עניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל!

פרופ' אבנר דה שליט: שר החינוך נגד הפריפריה?

"סקר הסטודנט 2012" מצביע על מגמה מדאיגה. ההורים נדרשים לעזור יותר ויותר לסטודנטים, שצריכים לשאת בעול ההוצאות של שכר לימוד, מחיה ושכר דירה. אבל אם לא די בכך, עומדת המועצה להשכלה גבוהה, גוף ממשלתי שבראשו ניצב שר החינוך גדעון סער,

פרופ' אבנר דה שליט: שר החינוך נגד הפריפריה?

"סקר הסטודנט 2012" מצביע על מגמה מדאיגה. ההורים נדרשים לעזור יותר ויותר לסטודנטים, שצריכים לשאת בעול ההוצאות של שכר לימוד, מחיה ושכר דירה. אבל אם לא די בכך, עומדת המועצה להשכלה גבוהה, גוף ממשלתי שבראשו ניצב שר החינוך גדעון סער,