חברי סגל במחלקות לגיאוגרפיה: חובה על המל"ג לעמוד על משמר החופש האקדמי

לכ' יו"ר המועצה להשכלה גבוהה                                                  27.10.12

חברי המועצה להשכלה גבוהה

שלום רב

החתומים והחתומות מטה, חברי סגל במחלקות לגיאוגרפיה באוניברסיטאות בישראל, מביעים בזאת מחאה ודאגה לנוכח המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות של המל"ג לעצור את ההרשמה לשנה א' במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנו רואים בהמלצה זאת צעד של פגיעה בחופש האקדמי הישראלי ופגיעה במחקר ובחינוך האקדמיים הישראליים בכלל.

לא ניתן לחמוק מן המסקנה שיש אי התאמה חריגה ביותר בין המלצות ועדת ההערכה הבינלאומית לבין מסקנות ועדת המשנה. וועדת המשנה מתעלמת גם מן המאמצים שנעשו על ידי אוניברסיטת בן גוריון על מנת להתאים את הרכב המחלקה ותכנית הלימודים להמלצות ומתגובת ועדת ההערכה הבינלאומית אשר סמכה את ידיה על הפעולות שננקטו. מעבר לכך, ועדת המשנה התייחסה להיבטים מקצועיים של תחום מדע המדינה מבלי שיהיו בידיה הכלים המתאימים לכך. ועדה זו אימצה לעצמה את העיקרון שכל האמצעים, מלבד המקצועיים, כשרים כדי להשיג את מטרת סגירת המחלקה.

לכל מחלקה אקדמית הזכות לקבוע את תכנית הלימודים שלה ואת התנהלותה האקדמית בכלים המקצועיים ביותר העומדים לרשותה, ומנגד לעמוד לביקורת עמיתים חיצונית, ולמלא אחריה כל עוד אלה עומדים בקריטריונים מקצועיים. המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב מימשה את זכותה זו אך גם פעלה בהתאם לממצאי הביקורת שהועלתה על ידי ועדת ההערכה.

חובה על המועצה להשלכה גבוהה לעמוד על משמר החופש האקדמי של המחקר וההוראה, של התפתחות המחלקה, ושל התנהלותה העצמאית מכל לחצים חיצוניים. שמירה זו תעלה בקנה אחד עם המתחייב מחוק ההשכלה הגבוהה בכל הקשור לעצמאות של אוניברסיטאות ומחלקותיהן.

אנו קוראים בזאת למועצה להשכלה גבוהה לדחות את המלצות ועדת המשנה, ולסכל את הכוונות לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל באב"ג .

על החתום:

פרופ' אבינועם מאיר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אמריטוס ברוך קיפניס, אוניברסיטת חיפה

פרופ' מיכאל סופר, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' דן בלומברג, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' טובי פנסטר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית

פרופ' טל סבוראי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יצחק שנל, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר נורית אלפסי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' הדס סערוני, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דבורה שמואלי, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נועם לוין, האוניברסיטה העברית

ד"ר מידד קיסינג'ר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' אמריטוס יובל פורטוגלי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אלי שטרן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית

פרופ' יצחק אומר, אוניברסיטת תל אביב

ריכב (בוני) רובין, האוניברסיטה העברית

פרופ' אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר טליה רכבי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' יונתן לרון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר דן מלקינסון, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אבי זהבי, מכללת בית ברל

 

%d בלוגרים אהבו את זה: