מכתב מ-71 חברות וחברי סגל בכיר בפקולטות למשפטים בעניין המחלקה לפוליטיקה וממשל

אנו, חברות וחברי סגל אקדמי בפקולטות ובבתי הספר למשפטים, מביעים דאגה ומחאה לנוכח האירועים האחרונים בעניינה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, כולל הצעת ההחלטה של ועדת המשנה של מל"ג, הוועדה להבטחת איכות, לסגור את המחלקה לרישום סטודנטים בשנת הלימודים הבאה, החלטה שפרושה בפועל סגירת המחלקהבצעד זה יש משום פגיעה קשה בחופש האקדמי בישראל, ובאופן רחב יותר גם בחופש הביטוי. אנו קוראים לכם לדחות מכל וכל המלצות אלו.

המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון הפכה למטרה  להתקפה. ועדת הערכה בינלאומית שמינתה ועדת המשנה של המל"ג הציעה לאחרונה סדרה של שינויים במחלקה, בעיקר כדי לחזק את תחומי הליבה של מדע המדינה בתכנית הלימודים ולעודד גיוס חברי סגל חדשים בתחומים אלו. כבר בדו"ח המקורי של הועדה ניתן למצוא "דעת מיעוט" שנכתבה על ידי פרופסור גליה גולן, ובה היא מביעה את דאגתה מהדרישה ל"איזון" העלולה לפגוע בחופש האקדמי של חברי המחלקה, העומד בבסיסה של כל פעילות מדעית. אף על פי כן, המחלקה והאוניברסיטה השקיעו אנרגיה רבה כדי לעמוד בדרישות הוועדה. בעקבות השינויים שעשתה המחלקה הביע צוות המעקב מטעם ועדת ההערכה הבינלאומית את שביעות רצונו מהשינויים ואף הביע את דעתו שלאור שינויים אלה יש להסיר את נושא סגירת הרישום למחלקה מעל סדר היום.

מפתיע על כן מאד שועדת המשנה של המל"ג ממליצה כעת על צעדים חדשים שיובילו אפקטיבית לסגירת המחלקה. ההמלצות החדשות מרמזות שהמטרה לסגור את המחלקה סומנה מראש, ללא קשר לכל בעיה אקדמית, וכי האמצעים נבחרו לאחר מכן. בולטת העובדה שהנמקתה של ועדת המשנה אינה כוללת ביקורת על איכות עבודתם המדעית של חברי המחלקה. יתר על כן, ועדת המשנה של מל"ג אינה ועדת מקצועית לעניין החוג לממשל ופוליטיקה/ מדעהמדינה, להבדיל מועדת ההערכה הבינלאומית.

אנו קוראים לכן למל"ג לדחות את ההצעות של ועדת המשנה, ולתת למחלקה את האמצעים המתאימים להמשיך בהתפתחותה. אנו מתריעים כי סגירת המחלקה, לא רק שתהיה צעד חסר תקדים מבחינת הפגיעה בחופש האקדמי ועל כן באופן רחב יותר בדמוקרטיה, אלא גם תהיה, לכאורה, החלטה שהתקבלה בחוסר סמכות, בניגוד לסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. סעיף זה קובע שמוסד אקדמי הוא בןחורין לכלכל את עניניו האקדמים והמינהליים, במסגרת תקציבו, כטוב בעיניו, לרבות קביעת תכנית מחקר והוראה, מינוי רשויות המוסד, מינוי מורים והעלאתם בדרגה, קביעת שיטות הוראה ולימוד, וכל פעולה מדעית וחינוכית אחרת. היא גם פסולה משפטית בשל התבססותה על שיקולים  פוליטיים זרים.

אנו קוראים למל"ג לעצור את התהליך  הזה, לפני שיהיה מאוחר מדי.

1. דוקטור עילי אהרנסון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

2. פרופסור מיכל אלברשטין, הפקולטה למשפטים והתכנית לניהול וישוב סכסוכים, אוניברסיטת בראילן

3. פרופסור דוד אנוך, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

4. דוקטור יפעת ביטון, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

5. פרופסור מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

6. דוקטור בנימין בלום, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

7. פרופסור ישי בלנק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

8. פרופסור ארנה בןנפתלי, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

9 .פרופסור איל בנבנישתי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

10. דוקטור תומר ברודי, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

11. פרופסור ז'וזה ברונר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

12. פרופסור גד ברזילי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

13. פרופסור ישראל גלעד, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

14. פרופסור חיים גנז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

15. פרופסור אייל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

16. פרופסור עמנואל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

17. פרופסור חנוך דגן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

18. פרופסור צילי דגן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בראילן

19. פרופסור יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

20. פרופסור גיא דוידוב, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

21. דוקטור אביחי דורפמן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

22. דוקטור עומר דקל, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

23. פרופסור משה הירש, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

24. דוקטור יואב המר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

25. דוקטור דפנה הקר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

26. פרופסור אלון הראל, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

27. פרופסור נטע זיו, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

28. פרופסור עלי זלצברגר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

29. דוקטור רות זפרן, בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

30. דוקטור האלה ח'וריבשאראת, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי כרמל

31. פרופסור רון חריס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

32. דוקטור דורון טייכמן, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

33. דוקטור צבי טריגר, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

34. פרופסור יונתן יובל, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

35. פרופסור שי לביא, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

36. דוקטור דורין לוסטיג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

37. פרופסור אסף לחובסקי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

38. דוקטור עידו לחובסקי, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

39. פרופסור מנחם מאוטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

40. פרופסור ברק מדינה, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

41. דוקטור הילי מודריק אבןחן, מכללת שערי משפט

42. פרופסור גיא מונדלק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

43. דוקטור שגית מור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

44. דוקטור יובל מרין, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

45. דוקטור יוסי נחושתן, בית הספר למשפטים, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

46. דוקטור אילן סבן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

47. פרופסור פניה עזזלצברגר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

48. דוקטור דנה פוגץ', הקריה האקדמית אונו

49. דוקטור עמית פונדיק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

50. פרופסור אריאל פורת, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

51. דוקטור אמיר פזפוקס, הקריה האקדמית אונו

52. דוקטור מיטל פינטו, בית הספר למשפטים, המרכז האקדמי כרמל

53. פרופסור טליה פישר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

54. פרופסור סיליה פסברג, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

55. פרופסור אוריאל פרוקצ'יה, בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

56. פרופסור אורן פרז, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בראילן

57. דוקטור סנדי קדר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

58. פרופסור רועי קרייטנר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

59. פרופסור מיכאיל קרייני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

50. דוקטור תמר קריכליכץ, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

61. דוקטור טלי קריצמן אמיר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

62. פרופסור (אמירטוס) מרדכי קרמניצר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

63. פרוספור פרנסיס רדאי, בית הספר למשפטים, בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, המסלול האקדמי, המכללה למינהל

64. פרופסור יששכר רוזןצבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

65. דוקטור נויה רימלט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

66. דוקטור ראם שגב, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

67. דוקטור דוד שור, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

68. דוקטור גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים

69. דוקטור הילה שמיר, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

70. פרופסור יובל שני, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית

71. דוקטור יופי תירוש, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תלאביב

 

 

%d בלוגרים אהבו את זה: