האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים: שימוש מוטעה ופשטני במונחים "פוזיטיביזם", "מחקר פרשני" ו"תאוריה ביקורתית"

לכבוד

חברי המועצה להשכלה גבוהה

הנדון: קריאה לדחות את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בןגוריון

פרופ' נכבדים,

האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע עוקבת בדאגה עמוקה אחר ההתרחשויות בנוגע להמלצות ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון.

תהליך הבטחת איכות המתנהל בעשור האחרון על ידי המועצה להשכלה גבוהה משמעותו לשמור ולשפר את איכות המחקר וההוראה בישראל, בין השאר באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות. התהליך כפי שהוצג על ידי המל"ג בכנסים שונים נועד לשפר את מערכת ההשכלה הגבוהה מתוך דגש על ערכים של אמון ובקרה עצמית. לאחר שקראנו את נוסח המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 4.9.2012 בעניין המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בןגוריון, הגענו למסקנה שההמלצה מהווה חריגה מסוכנת מערכים אלה, באופן שבסופו של דבר רק יזיק הן למערכת ההשלכה הגבוהה והן למל"ג כגוף משמעותי בשדה ההשכלה הגבוהה.

ההמלצה – שמשמעותה המעשית היא סגירת מחלקה באוניברסיטה בשנה הבאה, דבר שאין לו תקדים – מתעלמת מתהליכי השינוי שנעשו בעקבות דוח הוועדה הבינלאומית ומנסה לכפות את עמדתה החדצדדית על מחלקה אקדמית באוניברסיטה. כאגודה העוסקת בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע אנחנו רוצים גם להצביע על השימוש המוטעה ופשטני במונחים כגון "פוזיטיביזם", "מחקר פרשני" ו"תאוריה ביקורתית". הצגה דיכוטומית זו מאפיינת גישות ארכאיות של מהו מדע, מהו מחקר מדעי "לגיטימי" ומה צריך להיות היחס בין גישות מחקר שונות, במקרה זה בהקשר של הדיון בתוך דיסצפלינה של מדעי המדינה. מעבר לשימוש הפשטני במונחים אלו, אופן השימוש בדיון מעלה את החשש כי המונחים ה"אקדמיים" למעשה מסתירים שמות קוד אשר מטרתם לעשות פוליטיציה של הדיון ודהלגיטימציה של גישות מקובלות במחקר מדעי.

האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע רואה בחומרה רבה את ההתערבות המגמתית הזו של ועדת המשנה ורואה בה פגיעה חמורה בחופש ההוראה והמחקר במדע המדינה. אנו קוראים למועצה לא לאמץ את ההמלצה הזו, אלא לאשר את תכנית השינויים של אוניברסיטת בןגוריון שנעשתה בהתאם למתווה שנקבע. כל החלטה אחרת שתתקבל, מעבר לעוול אשר לדעתנו ההחלטה תגרום למחלקה לפוליטיקה וממשל ולאוניברסיטת בן גוריון בנגב, בסופו של דבר גם תייצר תקדים מסוכן אשר יביא לשבירת האמון בין מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל לבין המל"ג, יפגע בתהליך ההערכה שמוביל המל"ג ובסופו של דבר בראייה רחבה לפגיעה משמעותית במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

בכבוד רב,

פרופ' נדב דוידוביץ'

נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע

בשם הוועד המנהל

%d בלוגרים אהבו את זה: