יושבי הראש של האגודה האנתרופולוגית הישראלית: ועדת המשנה בוגדת בתפקידה של המל"ג

לכבוד
: חברי המועצה להשכלה גבוהה

ירושלים

 הנדון: המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בןגוריון

החירות האקדמית היא אבן היסוד של הפעילות האקדמית והתשתית עליה בנויים המוסדות האקדמיים. ללא חירות זו, אין הצדקה לקיומה של אקדמיה. אחד מביטוייה של חירות זו הוא השימוש בשיטות מחקר שונות ומגוונות, ובכלל זה שיטות ״איכותניות״. תפקידה הראשון במעלה של המל"ג הוא לשמור מכל משמר על חירות זו וליצור סביבה ראויה לאקדמאים כך שיוכלו לחשוב, לחקור, להציב שאלות קשות ככל שיהיו ולהצמיח דור חדש של חוקרים.



נבצר מאתנו להבין כיצד זה נעלמה מן העין עובדת יסוד זו לאחד ממוסדות המל"ג (ועדת המשנה להבטחת איכות), שאמור לשמש מגן של הפעילות האקדמית מפני הרגל הגסה של השלטון. אנו מאמצים ללא סייג את דבריה של יו"ר ור"ה ונשיאת אוניברסיטת בן גוריון, הפרופסור רבקה כרמי, שקבעה ללא מורא וללא משוא פנים כי מדובר ב"החלטהקיצונית בחומרתה שאין כל קשר בינה לבין חוות דעתם של חברי הוועדה המקצועית המלווים."

אנו, יושבי הראש של האגודה האנתרופולוגית הישראלית בעבר ובהווה, מוחים כנגד פעילותה התמוהה של ועדת המשנה להבטחת איכות בנוגע למחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון וקוראים למל"ג לדחות את המלצותיה. פעילותה זו חותרת תחת החופש האקדמי האמור, ובכך היא בוגדת בתפקידה המרכזי.

בברכה,

פרופ' משה שוקד, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' הרווי גולדברג, האוניברסיטה העברית

פרופ' יורם בילו, האוניברסיטה העברית

פרופ' איל בןארי, האוניברסיטה העברית

פרופ' הנרי אברמוביץ, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מאירה וייס, האוניברסיטה העברית

ד"ר אנדרה לוי, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר אורית אבוהב, מכללת בית ברל

פרופ' נורית בירד דוד, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אפרת בןזאב, המרכז האקדמי רופין

 

%d בלוגרים אהבו את זה: