העמותה הישראלית ללימודים בינלאומיים: מל"ג חרגה מהמנדט שלה

לכבוד                                                                             24 ספטמבר 2012

מר שמשון שושני, סגן יושב ראש

המועצה להשכלה גבוהה

ירושלים

 הנדון: המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון

 חברי הועד המנהל של העמותה הישראלית ליחסים בינ"ל קראו בדאגה את שורת המסמכים בעניין המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון. אנו רואים בחומרה ובדאגה את המלצת ועדת המשנה של המל"ג להבטחת איכות מיום ה-4 לספטמבר 2012, שלא לפתוח את המחלקה לרישום תלמידים בשנה"ל 2013-14. כפי שברור לכל, משמעותה המעשית של ההמלצה, אם תתקבל, היא סגירת המחלקה.

 על בסיס הדו"חות החיצוניים השונים שאמנם העלו בעיות במחלקה אך גם שיבחו אותה על איכויותיה ועל דרך התמודדותה איתן, חברי הועד המנהל סבורים כי ההמלצה הנ"ל, העומדת בסתירה גמורה לביקורות החיצוניות, הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית.

 אנו רואים בחומרה ובדאגה רבה את העובדה שוועדה מטעם המל"ג ממליצה המלצה חסרת תקדים בחומרתה, לסגור מחלקה באוניברסיטה מרכזית בישראל וזאת ללא כל בסיס מקצועי מוצדק. בכך, נראה לנו שהמועצה חורגת חריגה משמעותית הן מהמנדאט הפורמאלי שניתן לה על פי כתב סמכויותיה והן כמי שאמורה לשמש חומת מגן לעקרון ה"חופש האקדמי" הכולל בתוכו את חופש המחקר וההוראה, שהוא נשמת אפה של האקדמיה בישראל ובעולם החופשי כולו. בנוסף, אנו מביעים דאגה גם לגורל עמיתינו, אנשי הסגל במחלקה לממשל ופוליטיקה והיה והמל"ג יחליט בסופו של דבר לסגור את המחלקה.

 לאור כל זאת, אנו מצטרפים לקריאת עמיתינו מהוועד המנהל של האגודה הישראלית למדע המדינה וקוראים למועצה לא לאמץ את ההמלצה הזו, אלא לאשר את תכנית השינויים של אוניברסיטת בן-גוריון שנעשתה בהתאם למתווה שנקבע.

 בכבוד רב,

נשיא העמותה, פרופ' בני מילר

והוועד המנהל של העמותה הישראלית ללימודים בינ"ל (IAIS)

%d בלוגרים אהבו את זה: