מרצים בלימודי אפריקה למל"ג: המחלקה מרחיבה את העיסוק בפוליטיקה אל מעבר לעולם המערבי

לכבוד

מר שמשון שושני, סגן יושב ראש המועצה להשכלה גבוהה

ושר החינוך מר גדעון סער

ירושלים

הנדון: המלצת וועדת המשנה של המל"ג שלא לפתוח את ההרשמה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון לשנת תשע"ד

אנו, מרצים וחוקרים העוסקים בלימודי אפריקה, מביעים בזאת את תמיכתנו במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון ומוחים נמרצות נגד ההמלצה שלא לפתוח את ההרשמה למחלקה בשנת הלימודים תשע"ד, המלצה שפירושה בפועל הוא סגירת המחלקה. המלצה זו עומדת בניגוד להחלטת הוועדה המקצועית שהגיעה למסקנה כי המחלקה הכניסה את השינויים שנדרשו ממנה בעקבות הדו"ח של הוועדה הבינלאומית של המל"ג.

אחת הטענות שהועלו נגד המחלקה לפוליטיקה וממשל וששימשו בסיס להתקפה עליה היתה היותה רב תחומית. אנו, שלימודי אפריקה בישראל יקרים ללבנו, רוצים להסב את תשומת הלב ליתרון האדיר הטמון ברבתחומיות זו.

גישתה הרב תחומית של המחלקה לפוליטיקה וממשל הביאה ליצירת סביבה אינטלקטואלית הפתוחה למגוון השקפות, גישות ורעיונות שאינם בהכרח אירופוצנטריים. חברי הסגל של המחלקה אינם רואים בפוליטיקה המצאה אירופית או מערבית, או תחום הרלוונטי רק לאזורים מצומצמים בעולם. בניגוד למחלקות אחרות למדעי המדינה בארץ, המחלקה בבן גוריון מכירה בכך שללא היכרות עם המערכות הפוליטיות באפריקה לא ניתן להעניק לסטודנטים הבנה כוללת של תחום הפוליטיקה.

דוגמא טובה לתועלת שבגישה רבתחומית זו היא תרומתה האדירה של המחלקה לפוליטיקה וממשל לתהליך החשוב של החייאת לימודי אפריקה בישראל. בשנת 2008 הוכיחה המחלקה את פתיחותה ואת החשיבות שהיא מייחסת ליבשת הגדולה שלגבולנו בכך שגייסה לשירותיה את ד"ר לין שלר המתמחה בלימודי אפריקה. מייד לאחר מכן יזמה המחלקה את הקמה של החטיבה ללימודי אפריקה, תרמה לכך מתקציבה וחשפה את התחום למספר עצום של סטודנטים בפקולטה למדעי הרוח והחברה ואף לפקולטות נוספות.

המחלקה לפוליטיקה וממשל גם תמכה ביוזמה להקים תוכנית בין אוניברסיטאית ללימודי אפריקה, הראשונה מסוגה בישראל, שאפשרה לאחד את כלל האפריקניסטים בארץ ולהציע תוכנית מגוונת ללימודי אפריקה לתואר ראשון בשלוש אוניברסיטאות בו זמנית – אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה. תוכנית זו נכנסת כעת לשנתה השלישית ומצליחה למשוך אליה סטודנטים המעוניינים להרחיב את הידע האקדמי שלהם על היבשת האפריקאית.

לאור ההזנחה הממושכת של לימודי אפריקה באקדמיה הישראלית בשנים שקדמו להתפתחויות מבורכות אלה, מעורבותה הנלהבת של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון היא מעוררת השראה ממש. ייחוס חשיבות ללימודי אפריקה אינו עניין שגרתי לצערנו והמחויבות שהמחלקה הוכיחה לתחום מצביעה על האופן הפתוח והמתקדם החורג מהתחום הצר של העולם המערבי בו היא מתייחסת לתוכנית הלימודים האקדמית ככלל.

סגירתה של המחלקה לפוליטיקה וממשל תפגע קשות במאמצי השיקום המוצלחים של לימודי אפריקה בישראל, אך מעבר לכך היא תפגע באקדמיה הישראלית כולה בכך שתשלול ממנה קבוצת חוקרים ומרצים הרואים בתחום הדיסציפלינארי בו הם עוסקים תחום הרלוונטי לכל אזרחי העולם ולא רק לאלה החיים בעולם המערבי.

בכבוד רב,

ד"ר יעל אביסירה, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואוניברסיטת תלאביב

ד"ר יהונתן אלשייך, אוניברסיטת פרי סטייט, דרום אפריקה

ד"ר לואיז בית לחם, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' צבי בנטביץ', אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר אבישי בן דרור, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים ותוכנית אפריקה

ד"ר אירית בק, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת תלאביב

ד"ר דיויד גוס. תוכנית אפריקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר רות ג'יניאו, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יקותיאל גרשוני, אוניברסיטת תלאביב

ד"ר נורית השמשונייפה, המכללה האקדמית תלאביביפו

פרופ' נעמי חזן, המכללה האדמית תלאביביפו

גב' עידית טולדנו, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת תלאביב

ד"ר לאו כהן, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר אריה עודד, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית

ד"ר נהרה פלדמן, המרכז האירופי למדעי המדינה וסוציולוגיה, פריז, צרפת

ד"ר איילת פלטי, אוניברסיטת תלאביב

פרופ' גליה צבר, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת תלאביב

פרופ' סטיבן קפלן, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר אלה קרן, תוכנית אפריקה, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר ענת רוזנטל, אוניברסיטת מקגיל, מונטריאול, קנדה

ד"ר גיא רופא, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ד"ר אורי שוורצמן, תוכנית אפריקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

%d בלוגרים אהבו את זה: