הנהלת אוניברסיטת בן גוריון: החלטת ועדת המל"ג נתקבלה ללא כל בסיס עובדתי

מכתב שנשלח על ידי הנהלת אוניברסיטת בן גוריון לאנשי הסגל ולסטודנטים.

חברי סגל וסטודנטים יקרים,

כפי שבוודאי קראתם באמצעי התקשורת, בסוף השבוע האחרון נמסר לנו כי ועדת משנה של המל"ג המליצה שלא לאפשר למחלקה לפוליטיקה וממשל לקבל מחזור חדש של סטודנטים החל בשנת הלימודים תשע"ד. ברצוננו לעדכנכם בפעילות בה נוקטת הנהלת אוניברסיטה לנוכח המלצה תמוהה וחמורה זו.

הרקע לדברים הוא כדלקמן: לפני למעלה משנה הקימה המל"ג וועדת הערכה מקצועית בינלאומית של המחלקות למדע המדינה וממשל באוניברסיטאות בישראל. במסגרת זו המליצה הועדה בדו"ח שהעבירה למל'ג על שורה של צעדים אותם נדרשה המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ליישם. עיקרי ההמלצות היו הגדלת מספר חברי הסגל האקדמי והרחבת תכני הלימוד במקצועות הליבה של התחום. במענה לכך פעלה הנהלת האוניברסיטה, הפקולטה והמחלקה בתיאום עם ועדת המל"ג, ובמסגרת זו צורפו שלושה חברי סגל חדשים למחלקה ועודכנו תוכניות לימוד. השינויים שהוטמעו הלמו את המלצות הועדה המקצועית של המל"ג וזו אף הביעה את שביעות רצונה בחוות דעת משבחת אותה העבירו חברי הוועדה הבינלאומיים שמונו כצוות מלווה ובוחן ליישום ההמלצות. לנוכח כל אלה נדהמנו לגלות שוועדת המשנה של המל"ג דנה בנושא מחדש ופרסמה המלצה חדשה הסותרת אז זו של הועדה המקצועית. כמו בדיון הקודם בדו"ח הוועדה, נוסח ההחלטה של ועדת המשנה הודלף לתקשורת מיד בסיומו ועוד טרם מסירת ההחלטה לראשי האוניברסיטה.

ההחלטה הנוכחית של ועדת המשנה של המל"ג להקים ועדת מעקב נוספת לבחינת המחלקה וההמלצה חסרת התקדים לא לאפשר רישום של מחזור חדש של סטודנטים לשנה"ל תשע"ד נתקבלו ללא כל בסיס עובדתי, הן אינן סבירות ואינן מידתיות ובעיקר הן אינן תואמות את חוות הדעת הצוות הבינ"ל. האוניברסיטה תפעל בכל כוחה ובכל הדרכים האפשריות ובכלל זה לא תהסס לנקוט באמצעים המשפטיים הדרושים על מנת להבטיח שהמלצות בלתי ראויות אלו לא יאושרו ע"י מליאת המועצה להשכלה גבוהה. אנו נאבק על הגנת החופשהאקדמי במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מפני "יום שחור" בו יאוים קיומם של לימודים אקדמיים עקב מניעים זרים ובלתי ראויים במדינה דמוקרטית נאורה. הנהלת האוניברסיטה תעמוד על זכותה להופיע בפני מליאת המל"ג כדי להציג את עמדתה.

נמשיך ביישום התכנית שהתוותה ועדת ההערכה בסתיו האחרון ואושרה על ידי המל"ג. הנהלת האוניברסיטה והפקולטה למדעי הרוח והחברה ליוו את השינויים שנעשו במחלקה בשנה האחרונה ותומכות בה באופן מלא. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב גאה בסטודנטים ובחברי הסגל במחלקה לפוליטיקה וממשל המבוקשת בתחומה בישראל, בהישגים האקדמיים ובאווירה הלימודית המאתגרת והתומכת המתקיימת בה.

לא תהיה כל פגיעה בסגל המחלקה או בסטודנטים שלה בטווח הקצר או הארוך. הלימודים במחלקה יפתחו כסדרם בשנת הלימודים תשע"ג וכל הסטודנטים, לרבות אלה שיתחילו את לימודיהם בתשע"ג ואלה שיבואואחריהם, יוכלו להמשיך לימודיהם כמתוכנן.

בברכת שנה טובה ומוצלחת,

פרופ' רבקה כרמי, נשיאה

פרופ' צבי הכהן, רקטור

פרופ' דייוויד ניומן, דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה

9/9/2012

%d בלוגרים אהבו את זה: