הרקע להמלצת ועדת המל"ג

ב-4 בספטמבר 2012 החליטה ועדת המשנה של המל"ג להבטחת איכות להמליץ למליאת המל"ג לקבל החלטה האוסרת על רישום סטודנטים למחלקה לפוליטיקה וממשל לקראת שנת הלימודים תשנ"ד. ההחלטה חסרת התקדים התבססה, כביכול, על המלצות ועדת מומחים בינלאומית שמונתה לבחון את תוכניות הלימודים במדע המדינה וביחסים בינלאומיים בישראל, שהמלצותיה הוגשו לועדת המל"ג בספטמבר 2011. מאז פרסום דו"ח הועדה הבינלאומית עשתה הנהלת אוניברסיטת בן גוריון, בשיתוף המחלקה לפוליטיקה וממשל, מאמצים משמעותיים ליישום המלצותיו. זאת על אף שדו"ח זה היה בעייתי מלכתחילה ונשען על בסיס אמפירי רעוע, שמרנות אקדמית ושימוש סלקטיבי בנתונים. פרופ' תומאס ריסה ופרופ' אלן אימרגוט, שהיו חברים בועדת ההערכה הבינלאומית ומונו לעקוב אחר יישום המלצותיה, שיבחו את השינויים שהונהגו במחלקה. חרף זאת החליטה ועדת המל"ג להמשיך במהלכיה לסגירת המחלקה. מכתבי המומחים מחו"ל שהיו מופקדים על תהליך ההערכה ממחישים שהמהלך כולו הונע משיקולים זרים.

בעקבות המלצת ועדת ההערכה הבינלאומית הוסיפה הנהלת אוניברסיטת בן גוריון למחלקה לפוליטיקה וממשל ארבעה תקנים בפרק זמן של ארבע שנים. בהתאם לכך גייסה המחלקה שני אנשי סגל חדשים, חברת סגל אחת העוסקת בתיאוריה פוליטית וחבר סגל נוסף העוסק במתודולוגיות כמותניות ובפוליטיקה השוואתית בדגש על אירופה. בשנה תשע"ד אמורה להצטרף למחלקה חברת סגל נוספת אשר תחום עיסוקה היא פוליטיקה השוואתית. בנוסף, אימצה המחלקה צעדים לעידוד תפוקת הפרסומים של חברי הסגל. כפי שכבר היה ידוע לחברי ועדת ההערכה בעת ביקורם, נוספו לתוכנית הלימודים שני קורסי מבוא מליבת הדיסציפלינה של מדעי המדינה, חוזקו הקורסים העוסקים בשיטות מחקר, ושופרה תוכנית הלימודים בשנים ב וג לתואר ראשון. תגובתם של פרופ' ריסה ופרופ' אימרגוט לצעדים הללו הייתה חיובית. הם בירכו את האוניברסיטה ואת המחלקה. בפתיחת מכתבם הם ציינו כי:

we sincerely appreciate the action plan submitted by the Rector and President on behalf of Ben Gurion University’s Department of Politics and Government. If this action plan is implemented, the Department of Politics and Government will have followed the main recommendations of the CHE Evaluation Committee of September 2011

 עוד הם הדגישו ש:

We also appreciate the changes in the undergraduate core curriculum. It seems that all subfields of political science are now taught as core classes in the BA program.

וציינו ש

The Department is also implementing our recommendation concerning internships as a required part of the curriculum.

יחד עם זאת, טענו פרופ' ריסה ופרופ' אימרגוט שנכון יהיה להדגיש בקורסים אלה את ההיבטים הפוליטיים המעשיים.

בתחום המחקר הם שיבחו את הזכייה במענקי מחקר במילים הבאות:

With regard to research, the Department’s accomplishment in the area of research grants is nothing less than impressive in recent years.

ואף טענו

We appreciate these efforts and only wish that this information had been made available to the CHE Evaluation Committee during the site visit.

יש לציין שמידע זה אכן הוצג למעריכים בעת ביקורם במחלקה לפוליטיקה וממשל.

מעבר להערות החיוביות האלו ציינו שני הפרופסורים שיש עוד לחזק מעט את הקורסים המתודולוגיים והם ביקשו מספר הבהרות: מידע על תחומי המחקר של חברי הסגל החדשים; הבהרה לגבי העדר קורס על מתודולוגיות כמותניות; רשימה מעודכנת של הפירסומים של חברי הסגל וגם את הסילבוסים של קורסי המבוא ושל הקורסים המתודולוגיים, בין היתר בכדי לוודא שהמחלקה עושה מאמצים

…to ensure that the curriculum, particularly the syllabi of the introductory courses, expresses a broad view of the field of political science, and how it plans to expose students to a variety of different perspectives.

(גם בנוגע לבקשה זו יש לציין שכל הסילבוסים המבוקשים היו בידי הוועדה בעת ביקורה במחלקה לפו"מ).

 במכתב מיום 22/2/12 העבירו האוניברסיטה והמחלקה לפרופ' ריסה ולפרופ' אימרגוט את המידע שביקשו, והשניים ענו במכתב שני, כי

As we already stated in our earlier comments on the Action Plan submitted by the Rector and President of Ben Gurion University on behalf of the Department of Politics and Government, we thoroughly appreciate the efforts to rectify the situation. Indeed, if the Action Plan and the measures detailed in the letter of February 22, 2012, are implemented, BGU’s Department of Politics and Government will have followed the main recommendations of the CHE Evaluation Committee Report of September 2011. As a result, the option of closing the department which the Committee had mentioned as a last resort, in the absence of changes, should be off the table in our view.

אף על פי קביעה חדמשמעית זו, מייד הוסיפו משפט בו קבעו ש

However, we cannot change the Committee report at this point.

בנוגע למגוון הגישות המחקריות אליהן נחשפים הסטודנטים, קבעו שני הפרופסורים

We thank the Department for submitting the syllabi for the introductory courses to us. They do indeed indicate a broad view of the field of political science. We suggest, however, to expose students to modern political theory, too, in the respective class and, maybe, to update the Introduction to International Relations curriculum a bit. But this is, of course, up to the instructors to decide.

מכאן עולה שבניגוד לטענות שהופנו כנגד המחלקה, המעריכים סברו כי חברי הסגל במחלקה מקפידים להציג בפני הסטודנטים מגוון תיאוריות וגישות מחקר. ברורה פחות היא ההערה בנוגע להוראת תיאוריות פוליטיות מודרניות, לאור העובדה שבמחלקה קיים קורס מבוא מיוחד העוסק בתיאוריות פוליטיות של המאה ה-20.

הפרופסורים ריסה ואימרגוט שיבחו את חברי המחלקה שזכו למענקי מחקר תחרותיים ואת חברי המחלקה שהתקבלו כעמיתים במוסדות מחקר בהרווארד ופרינסטון (הוכחה נוספת לרמתה המחקרית הגבוהה של המחלקה), אך עדיין הדגישו את הצורך לשפר את התפוקה הפרסומית של המחלקה, בעיקר בכתבי עת המסווגים כמעולים.

בהודעת מייל שנשלחה לגב' הילה גדות, ראש לשכת המשנה לרקטור באוניברסיטת בן גוריון, ביום 22/5/12, ציינה גב' מיכל נוימן מהמל"ג ש"לא היו לשני הסוקרים הערות נוספות לתכנית הפעולה שהגשתם בראשית חודש אפריל." עם זאת, לאחר ישיבתה בחודש יוני 2012, דרשה ועדת המשנה להבטחת איכות, בצעד שחורג מתפקידה כאחראית על בקרת איכות ההוראה, את קורות החיים של חברי הסגל החדשים. כפי שמשתמע ממכתבם של פרופ' ריסה ופרופ' אימרגוט, הוועדה ביקשה מהם לבחון קורות חיים אלה (על אף שהם עצמם לא ביקשו זאת). הנה תגובתם המלאה כפי שנשלחה לוועדת המשנה לאחר בחינת קורות החיים:

The Sub-Committee for Quality Assessment of the CHE has asked us to look at the CVs of the new recruitments at Ben Gurion University’s Department of Politics and Government. We congratulate the department on successfully recruiting three new faculty members in the areas of comparative politics, quantitative methods, and political theory, and for its plans for a fourth recruitment next year. This has been recommended in the report of our Committee. In order to fulfill its deficits in mainstream political science, the department must ensure that these young scholars are given the time, resources, and mentoring to  publish in top ranked international refereed journals and university presses, as well as to carry out the department's commitment to building a pluralistic curriculum. In addition, we believe that the department should increase its diversity in terms of methods and theoretical orientations in future recruitments, as recommended by our committee.

על אף דעתם החיובית של הפרופ' ריסה והפרופ' אימרגוט שמונו לפקח על יישום הדו"ח המקורי של ועדת ההערכה הבינלאומית, החליטה ועדת המשנה להבטחת איכות בישיבתה האחרונה מיום 4.9.2012 להקים וועדת מעקב נוספת לבחינת המחלקה ולאסור על רישום מחזור חדש של סטודנטים עד לאחר קבלת דו"ח ועדת המעקבהשתלשלות האירועים מוכיחה בבירור שאין מדובר בוועדה שמטרתה היא לבחון את איכות ההוראה במחלקה ולהצביע על פגמים אקדמיים אלא בניסיון מכוון לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל בשל דעותיהם וגישותיהם המחקריות של חברי הסגל. ההחלטה השערורייתית של ועדת המשנה להבטחת איכות לסגור את הרישום של מחזור חדש של סטודנטים לשנה"ל תשע"ד למחלקה, במנותק לחלוטין ממסקנותיהם של חברי הוועדה הבינלאומית שמונו עלידי ועדת המשנה עצמה, מוכיחה בבירור שתחת מעטה של "הבטחת האיכות" מתנהל לו צייד מכשפות מקרטיסטי, תוך כוונה פוליטית בוטה לסתימת פיות.