אודות האתר

האתר נוצר על ידי אקדמאים המתנגדים לרדיפה הפוליטית של מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל.